Dějiny literatury

Ludvík Aškenazy a jeho Psí život

1 1 1 1 1 (7 hlasů)
psi zivot 100x100
Ludvík Aškenazy patří k nejosobitějším postavám naší literatury a k autorům, kteří nejdále pronikli do světa dětí. V jeho dílech se vždy zrcadlí společenské a politické události druhé poloviny 20. století, vlivy mnohonárodního jazykového a kulturního prostředí i věčné hledání domova, zřejmě také ovlivněné jeho česko-židovským původem.

Leitmotivem mnoha jeho děl je putování, cestování, zaznamenávání okamžiků tvořících postupně celek zvaný život. Jde mu, podobně jako Karlu Čapkovi, o obyčejného člověka, který přes chyby a nedokonalosti dovede postihnout smysl lidské existence. Ve svých dílech vyjadřuje Ludvík Aškenazy hlubokou účast na lidských osudech, zasažených ubíjejícími tlaky skutečnosti. Inspiraci nachází ve všedních věcech a drobnostech, nevyhledává mezní okamžiky a konfliktní stavy, ale všední momenty.

Tvorbu Ludvíka Aškenazyho můžeme rozčlenit žánrově, tematicky i podle vývojových etap, které souvisejí s jeho životními osudy. Psal reportáže, povídky, mikropovídky, pohádkové příběhy, autorské pohádky, protiválečné povídky, divadelní hry, náměty a scénáře filmů. Počátky tvorby (1948-55) jsou ve znamení dobové představy o společenské a politické funkci umění, jsou odrazem studené války a jednoznačného stranění pokroku, míru a přátelství mezi obyčejnými lidmi. V druhé polovině 50. let Ludvík Aškenazy opouští „velká společenská témata“ - povídky o přerodu a uvědomění dělníků a různých národů, povídky o realizaci ideových tezí socialismu v praxi – a přiklání se ke každodennosti, píše cykly dětských a nedětských etud, humorné i tragické válečné povídky. Jeho tvorba se stává komornější. Koncem 50. let se soustřeďuje na poezii všedního dne, hledá podstatu lidské existence v obyčejnostech. Autor na malé ploše zachycuje poetiku jednotlivosti, aby tak postihl velikost celku i věčnou potřebu vřelosti mezilidských vztahů.

Svými díly chtěl vyslovit humanistické poselství, kterým je víra v lásku, soudržnost a přátelství. Životní normál pro něj znamená nepokřivené lidské vztahy. Realita je zpravidla viděna dětským ozvláštňujícím pohledem, protože harmonie je přítomna především v dětské hře, pravda se zrcadlí v dětské naivní otázce. Svět dětství a fantazie pro něho byl světem, ve kterém se mohl plně rozvinout a do kterého vstoupil ve snaze uniknout vzpomínkám a zážitkům z války. Dítě je zobrazováno jako představitel čistého srdce, svět viděný jeho očima se mu zdá upřímnější, krásnější a čistější…

Psí život


psi zivot obalkaPsí život patří k nejlepším prózám Ludvíka Aškenazyho. Kniha vyšla roku 1959, v době, kdy kulminovala jeho povídková a dramatická tvorba. Kniha je souborem pěti povídek, které spojuje zvířecí protagonista, na němž se stejnou měrou jako na lidech podepisuje válečné utrpení a bestiálnost. Právě na dětech a zvířatech, které si Ludvík Aškenazy zvolil za hlavní hrdiny, chce ukázat bezbrannost lidí a zvířat ve válce. V povídkách dokonale předvedl, co všechno znamená láska zvířete a člověka, od sentimentality přechází až k ironii. Kniha má silný protiválečný a humanistický náboj, na což měl zřejmě vliv i fakt, že se Ludvík Aškenazy účastnil v letech 1942-45 bojů proti fašismu v řadách československé vojenské jednotky.

Povídky ve sbírce protestují proti válce způsobem, který naší literatuře otevřel Fráňa Šrámek svou básní Raport. Člověk je provokován k odporu proti válce tím, že je mu před oči postaveno válečné utrpení zvířete. Kůň tu vystupuje jako postava, která cítí, myslí, mluví a samostatně jedná. Je spolutrpitelem a sdílí s lidmi společný osud. Pojmy kůň a člověk stojí u Šrámka velmi blízko sebe. Kůň jako nositel lidských vlastností má tolik společného s člověkem, že se stává jeho obrazem, představuje ztělesnění soucitu s člověkem. Stejně tak nahlíží na život a obraz zvířat ve válce i Ludvík Aškenazy.

Pes je spojován se smrtí a s podsvětím, střeží říši mrtvých a je prostředníkem mezi světem mrtvých a živých. Stejně tak i válka je dobou mezi životem a smrtí. Na náhrobních reliéfech slouží pes jako věrný doprovod člověka. Smrt je ve válce věrným společníkem všech lidí, doprovází nás na každém kroku a může si nás kdykoli vybrat. Název sbírky není tedy určitě nahodilý. Psí život může charakterizovat život lidí ve válce, život provázený strachem ze smrti a ze ztráty blízkých lidí.

I když je knize tento rok rovných padesát let, svou tematikou je aktuální i v dnešní době. Je určena všem, kteří se nebojí hledat pod povrchem věcí nevšední lidskost a humanitu.

Literatura:
AŠKENAZY, L. Psí život. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1959.


Čtěte také:


Ludvík Aškenázy: Otec skřítka Pitrýska a zeť Heinricha MannaKomentáře   

 
anonym
-1 Odp.: Ludvík Aškenazy a jeho Psí životanonym 2014-04-28 11:30
kravina
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Kamínek

  Ode dneška soutěžíme o knihu Kamínek z nakladatelství Albatros. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení