Dějiny literatury

Akord – měsíčník, jemuž nepřála doba

1 1 1 1 1 (1 hlas)
casopis

Tento měsíčník byl katolicky orientovaný a díky svému zaměření měl nelehký osud. Kromě několikaměsíční nucené pauzy vycházel téměř 20 let, ale za dobu své existence to neměl jednoduché. V červnu 1944 byl protektorátními úřady zastaven a znovu začal vycházet od října 1945. Měsíčník pro literaturu, umění a život tehdy vydávalo Sdružení katolických spisovatelů a publicistů v Edici Akord a jeho šéfredaktor byl Jan Zahradníček. V roce 1948 byl však z politických důvodů opět zastaven a k jeho obnovení už nedošlo.knihaExistenci listu můžeme rozdělit do 3 období. V prvním období (1928 – 1933) vycházel v pražském Kuncířově nakladatelství a jeho vůdčí osobností byl Jaroslav Durych. V těchto letech v něm převládala kulturní a politická publicistika, která se zaměřovala na kritiku liberalismu a usilovala o navrácení křesťanských hodnot do národní kultury. V druhé etapě (1934 – 1939) vycházelo v listu více beletrie, přibyly zde i statě týkající se filozofických, teologických, estetických a uměleckých problémů. Poslední období (1939 – 1948) bylo ve znamení literatury, literární kritiky, teorie a historie.

V prvním čísle ročníku 1945/46 se projevuje snaha navázat na křesťansky orientované umění a úsilí vzdorovat nebezpečí socializačních tendencí ve společnosti a kultuře. V poválečném období jsou pro koncepci listu příznačné dvě linie, které spolu vzájemně souvisely. První z nich je obranná a její úlohou bylo obhajovat křesťanské autory (např. Jakuba Demla, Jaroslava Durycha, Jana Zahradníčka a spoustu jiných), kteří byli obviňováni především levicovou publicistikou z kolaborace s nacistickým a protektorátním režimem. Druhá linie se staví kriticky k tehdejším dobovým trendům, které mířily ke změně politického systému.

V Akordu publikovali především představitelé křesťanské orientace, ať už šlo o práce zavedených autorů, či o díla nováčků a mladších představitelů. Kromě Jana Zahradníčka zde publikoval spirituálně laděný básník Klement Bochořák, básník a esejista Ivan Diviš, básníci Jan Dokulil, Emanuel Frynta, Jan Kameník, Ivan Slavík, Vladimír Vokolek a spousta jiných. Výjimkou nebyly ani práce zahraničních autorů (např. autora Božské komedie Danta Alighieriho nebo básníka a dramatika Thomase Stearna Eliota). Kromě beletrie redakce zařazovala do obsahu modlitby a také celé bloky překladů z poezie anglické, ruské, italské, polské, slovenské, novořecké i středověké latinské tvorby. Z prozaiků a esejistů zde přispívali např. Jan Čep a Jakub Deml, Robert Konečný, Eugen Liška, Cyril Vochoza (pseudonym Rudolfa Černého) aj.

Středem zájmu listu byly rozsáhlé kritické a umělecké studie. Do dobových polemik zasáhl literární kritik a esejista Miloš Dvořák svou studií Rozjímání o dnešní poezii, ve které ostře kritizuje válečnou a poválečnou básnickou tvorbu a ukazuje zde rozdíly mezi tradičním a moderním uměním. Polemickým článkem přispěl také Timotheus Vodička, jenž ve své studii Tažení proti katolickým spisovatelům brání autory, které levicový tisk (především Kulturní politika) neustále napadal. Literární kritice a historii se věnoval také Bedřich Fučík, Oldřich Králík nebo Albert Vyskočil.

Akord se také věnoval recenzím, a to převážně na díla spřízněných autorů. Do rubriky O knihách přispívali kromě Rudolfa Černého, Miloše Dvořáka a Timothea Vodičky také začínají autoři, např. Bohumil Pavlok nebo Zdeněk Rotrekl. List také otiskoval drobné zprávy a glosy, které vycházely v rubrice Poznámky.

Poslední číslo Akordu vyšlo v roce 1948 a poté bylo vydávání měsíčníku z politických důvodů zastaveno. Na předúnorové ročníky navázal stejnojmenný časopis, který byl založený jako samizdat v roce 1989.

 

Komentáře   

 
Naďa Straková
0 Akord v 90. letechNaďa Straková 2017-04-12 12:01
Dobrý den, jen bych poopravila informaci o posledním Akordu. Vycházel i v 90. letech. Vydávala ho Iva Kotrlá a její rodina.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení