Dějiny literatury

Co nám přinesl středověk?

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
mec

Středověku nejčastěji označujeme jako temné období, jako kdyby středověcí lidé ani neznali smích a obyčejné radosti života. Opak byl však pravdou. Právě ve středověku se mimo jiné zrodila dvorská kultura a způsobila revoluci, jejíž stopy jsou patrné ještě v dnešní době v chování a etiketě, v galantním chování vůči ženě a také v pojetí zakázané lásky.Středověká dvorská kultura se zrodila během 12. století na dvorech jižní Francie společně s lyrickou okcitánskou poezií. Postupně se z Provence šíří do celé Francie, dále pak do Německa a ostatních evropských zemí (Španělska, Portugalska, Anglie, Itálie). V Itálii později vyústila v literární proud „dolce stil nuovo“, tzv. stilnovisty.

Přínos okcitánské poezie, kterou zpívali potulní trubadúři a truvéři, spočívá zejména v novém pojetí lásky a pohledu na ženu. Dvorská láska představuje spíše literární fenomén než-li reálnou skutečnost. Jedná se totiž o idealizaci lásky a hodnot, díky níž se chtěla šlechta distancovat od měšťanské společnosti a chudiny, a zachovat si tak svou prestiž. Ideál středověkého rytíře v boji s mečem v ruce z hrdinských eposů se proměňuje v rytíře klečícího u nohou své opěvované dámy. Hrdinství a boj zůstávají, ale mění se jeho cíl. Rytíř se nesnaží dobýt slávu na bitevním poli, ale získat srdce své vyvolené. Dává se tedy do služeb lásky a dámy svého srdce. Jak bychom si takovou dámu měli představit?

Ideálem dokonalé dámy byla manželka někoho jiného. Byla to kultivovaná, citlivá a samozřejmě krásná dáma, která pocházela z vyšší společenské třídy než její nápadník. Jen výjimečně se jednalo o ženu stejného společenského postavení nebo o rytířovu manželku. Pokud nebyla dáma vdaná, byla přinejmenším už někomu zaslíbená a zasnoubená. Sňatky ve středověku měly často jen majetnické či rodové zájmy, a srdce dámy tak bylo volné pro jejího případného nápadníka. Rytíř se musel dámě dvořit a prokázat, že je hoden jejího srdce. Díky svému vytříbenému a jemnému chování, kláním, soubojům a také díky svému vytříbenému jazyku a básním se mohl zasloužit o její přízeň a přesvědčit ji o skutečné hloubce svých citů.  

Bohužel lásce brání společenská a kulturní pravidla a nedochází svého naplnění. Dvorská láska je ušlechtilá, dokonalá a má platonickou podobu. Nedosažitelnost dámy poukazuje především na ryze ideální a morální hodnoty milostného citu bez jeho tělesné stránky. Dvorská láska představuje hluboký cit, díky němuž dochází k získání ctností a později ke zdokonalení člověka. Zároveň však má i svou druhou stránku. Pokud se rytíři nebo básníkovi zadaří, dostává nazpátek za odměnu srdce dámy. Touha však zůstane nenaplněna a díky tomu vzniká v evropském myšlení i pojetí vášně a její valorizace. Hodnotu získává nikoli přímé dosažení lásky včetně tělesného naplnění, ale samotný proces získávání a dosahování lásky. Dvorská láska představuje jakousi lásku k touze, která už má jen krůček k všespalující vášni. Právě dvorské lásce vděčíme za náš evropský pohled na erotiku a její ztvárnění v literatuře a umění. Snad nejznámějším a nejtypičtějším příkladem může být příběh Tristana a Isoldy: láska zakázaná, společensky nepřípustná, stavící se proti manželskému svazku a odehrávající se mimo něj, láska tragická končící smrtí a spojením milenců až mimo tento svět.

Neměli bychom se domnívat, že středověk znal pouze nedosažitelnou ženu a platonickou lásku. Za nemálo verši můžeme odhalit náznaky porušení normy, a pokud existovaly idealizované ženy, kterým se rytíři pouze dvořili, byly také ženy nižšího postavení, se kterými žili a sdíleli lože.

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Cena Česká kniha pošesté

  Aktuální informace z 28. 4. 2017 - tři nominované knihy - čtěte dále. Cena Česká kniha je opět tady, tentokrát již 6. ročník. Každoročně vás informujeme o knihách, nominovaných na vítězství, postupně tak, jak se zužuje jejich výběr. V šestém ročníku došlo k jedné zásadní změně, o níž se dočtete v následujícím textu, převzatém z tiskové zprávy organizátora.

  Číst dál...  
 • Humbook 2017

  V loňském roce se uskutečnil první ročník literárního festivalu Humbook, který lákal především příznivce oblíbeného stylu Young adult. Pořadatelství se ujala nakladatelství Fragment a CooBoo.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Nejkrásnější výlety na tajemná místa

  Ode dneška soutěžíme o tři výtisky knihy Nejkrásnější výlety na tajemná místa z nakladatelství Universum. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení