Dějiny literatury

Co nám přinesl středověk?

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
mec

Středověku nejčastěji označujeme jako temné období, jako kdyby středověcí lidé ani neznali smích a obyčejné radosti života. Opak byl však pravdou. Právě ve středověku se mimo jiné zrodila dvorská kultura a způsobila revoluci, jejíž stopy jsou patrné ještě v dnešní době v chování a etiketě, v galantním chování vůči ženě a také v pojetí zakázané lásky.Středověká dvorská kultura se zrodila během 12. století na dvorech jižní Francie společně s lyrickou okcitánskou poezií. Postupně se z Provence šíří do celé Francie, dále pak do Německa a ostatních evropských zemí (Španělska, Portugalska, Anglie, Itálie). V Itálii později vyústila v literární proud „dolce stil nuovo“, tzv. stilnovisty.

Přínos okcitánské poezie, kterou zpívali potulní trubadúři a truvéři, spočívá zejména v novém pojetí lásky a pohledu na ženu. Dvorská láska představuje spíše literární fenomén než-li reálnou skutečnost. Jedná se totiž o idealizaci lásky a hodnot, díky níž se chtěla šlechta distancovat od měšťanské společnosti a chudiny, a zachovat si tak svou prestiž. Ideál středověkého rytíře v boji s mečem v ruce z hrdinských eposů se proměňuje v rytíře klečícího u nohou své opěvované dámy. Hrdinství a boj zůstávají, ale mění se jeho cíl. Rytíř se nesnaží dobýt slávu na bitevním poli, ale získat srdce své vyvolené. Dává se tedy do služeb lásky a dámy svého srdce. Jak bychom si takovou dámu měli představit?

Ideálem dokonalé dámy byla manželka někoho jiného. Byla to kultivovaná, citlivá a samozřejmě krásná dáma, která pocházela z vyšší společenské třídy než její nápadník. Jen výjimečně se jednalo o ženu stejného společenského postavení nebo o rytířovu manželku. Pokud nebyla dáma vdaná, byla přinejmenším už někomu zaslíbená a zasnoubená. Sňatky ve středověku měly často jen majetnické či rodové zájmy, a srdce dámy tak bylo volné pro jejího případného nápadníka. Rytíř se musel dámě dvořit a prokázat, že je hoden jejího srdce. Díky svému vytříbenému a jemnému chování, kláním, soubojům a také díky svému vytříbenému jazyku a básním se mohl zasloužit o její přízeň a přesvědčit ji o skutečné hloubce svých citů.  

Bohužel lásce brání společenská a kulturní pravidla a nedochází svého naplnění. Dvorská láska je ušlechtilá, dokonalá a má platonickou podobu. Nedosažitelnost dámy poukazuje především na ryze ideální a morální hodnoty milostného citu bez jeho tělesné stránky. Dvorská láska představuje hluboký cit, díky němuž dochází k získání ctností a později ke zdokonalení člověka. Zároveň však má i svou druhou stránku. Pokud se rytíři nebo básníkovi zadaří, dostává nazpátek za odměnu srdce dámy. Touha však zůstane nenaplněna a díky tomu vzniká v evropském myšlení i pojetí vášně a její valorizace. Hodnotu získává nikoli přímé dosažení lásky včetně tělesného naplnění, ale samotný proces získávání a dosahování lásky. Dvorská láska představuje jakousi lásku k touze, která už má jen krůček k všespalující vášni. Právě dvorské lásce vděčíme za náš evropský pohled na erotiku a její ztvárnění v literatuře a umění. Snad nejznámějším a nejtypičtějším příkladem může být příběh Tristana a Isoldy: láska zakázaná, společensky nepřípustná, stavící se proti manželskému svazku a odehrávající se mimo něj, láska tragická končící smrtí a spojením milenců až mimo tento svět.

Neměli bychom se domnívat, že středověk znal pouze nedosažitelnou ženu a platonickou lásku. Za nemálo verši můžeme odhalit náznaky porušení normy, a pokud existovaly idealizované ženy, kterým se rytíři pouze dvořili, byly také ženy nižšího postavení, se kterými žili a sdíleli lože.

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení