Čtenářský deník

Konstatin Biebl

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
il

Jméno Konstantina Biebla je spojováno hlavně s proletářskou poezií, poetismem a surrealismem. Jeho umělecký rozsah je tedy velice široký. Pokud poznáme základní znaky těchto tří básnických směrů, poznáme také způsob a možná i vývoj Bieblovy nejen umělecké, ale také ideové osobnosti.


knihaByl přímým účastníkem bojů v první světové válce, a i když po válce vystudoval lékařskou fakultu, stal se básníkem z povolání. Hodně cestoval a tato vášeň se mnohokrát promítala do jeho veršů. Po druhé světové válce ho jeho rozpory mezi básnickou vizí a skutečností a také osobní a zdravotní problémy dohnaly k sebevraždě. Biebl byl ve své tvorbě i v životě ovlivněn mnoha lidmi, za všechny jmenujme např. básníka Jiřího Wolkera.

Proletářská poezie u nás měla největší vliv ve 20. letech 20. století a vznikla pod vlivem marxistické filozofie a snu o revoluční přeměně světa. Jejími hlavními znaky byly kolektivnost, revolučnost, optimismus a tendenčnost. Tento umělecký směr se stal odrazovým můstkem do světa poezie mimo jiné také pro Jaroslava Seiferta, Stanislava Kostku Neumanna a samozřejmě také Konstantina Biebla. Znaky proletářské poezie u něj najdeme např. ve sbírce Věrný hlas. Toto období je však v Bieblově tvorbě pouhou epizodou.

Druhým vývojovým obdobím Bieblovy tvorby je poetistické období. Poetismus je ryze český avantgardní umělecký směr, který se u nás objevil na podkladě poezie proletářské poprvé v roce 1923. Hlavním organizátorem tohoto proudu byl Karel Teige a hlavními znaky byly fantazie, exotika, cestování, optimismus, krása jazyka, cirkus, varieté, umění. Vedle Biebla byli představitely také Jaroslav Seifert a Vítězslav Nezval. Z Bieblovy tvorby zde řadíme sbírku S lodí, jež dováží čaj a kávu:

S lodí jež dováží čaj a kávu
pojedu jednou na dalekou Jávu

Za měsíc loď když vypluje z Janova
stane u zeleného ostrova

Pojedeme spolu já a ty
vezmeš s sebou jen kufřík a svoje rty

Pojedeme okolo pyramid
loď počká až přejde Mojžíš a jeho lid

S vysokou holí zaprášenými opánky
jde první přes mořskou trávu a rozkvetlé sasanky

Hejno ryb na suchu zvedá svá křídla jako ptáci
letí za vodou a ve vlnách se ztrácí [1]

Surrealismus je třetím vývojovým obdobím v tvorbě Konstantina Biebla. Surrealismus využívá volného verše, zachycování snů, představ a myšlenek. Řadíme zde Vítězslava Nezvala a samozřejmě také Biebla - jeho skladbu Nový Ikaros a sbírku Zrcadlo noci.

Přichází noc už za tmy vplul parník do ulic Cařihradu
po teplých vlnách v nachovém moři
a že je půlnoc čínský kuli se probudil z hladu
a že je ráno v palmovém háji zpívají bosé Javánky
a že je krásný večer stanul jsem na kraji tohoto rychle
                    žloutnoucího lesa
s hlavou poněkud zvrácenou do oblak

Dlouho však české literatuře chybělo souborné vydání jeho nejdůležitějších sbírek s rozsáhlým komentářem. Až v roce 2014 brněnské nakladatelství Host vyplnilo toto bílé místo české poezie souborem nazvaným jednoduše Básně. Kniha obsahuje Bieblovy kompletní básnické knihy  ze všech jeho uměleckých období. Najdeme zde Věrný hlas, Zlom, Zloděj z Bagdádu, Zlatými řetězy, S lodí, jež dováží čaj a kávu, Nový Ikaros, Nebe peklo ráj, Zrcadlo noci. Bieblovo dílo, vydávané v 50. letech, bylo cenzurováno. V dalších obdobích následovaly jen antologie. Proto je tento soubor tak důležitým literárním počinem. Umožňuje nám celistvý pohled na tvorbu jednoho z předních českých básníků první poloviny 20. století v kritickém pojetí.

Jeho básně jsou velice inspirující a nabádají k dalšímu čtení poezie i ty čtenáře, kteří právě poezii moc neholdují.

[1] BIEBL, Konstantin. Básně. Vyd. 1. Brno: Host, 2014, 432 s. ISBN 978-80-7491-156-9, s. 174.

 

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení