Aktuality

Zářijové akce v knihovnách

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
tyle=

Chcete vědět, co zajímavého se děje v knihovnách a jaké akce si pro své čtenáře připravily? Pak sledujte rubriku Knihovny, v níž vás budeme pravidelně informovat o dění v knihovnách a akcích s nimi spojených.

 

 

 

 

HRADEC KRÁLOVÉ OSLAVUJE FRANCII

 

Hradec Králové, 14. - 17. září 2015

Francouzská aliance Pardubice, ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou, Informační střediskem Europe Direct Hradec Králové a s Bio Central, pořádá Francouzské dny v Hradci Králové. Rádi byste poznali či znovu objevili Francii, její tradice a zajímavosti? Neváhejte a přijďte se zúčastnit těchto dnů.

Francouzské dny, již pevně zakotvené v hradeckém kulturním dění, se staly hravou společenskou událostí na téma Francie. Bohatý program tohoto třetího ročníku slibuje mnoho zajímavých událostí a překvapení! Pardubická Aliance touto akcí s potěšením udržuje vytvořená silná pouta s vědeckou a s městskou hradeckou knihovnou, s Europe Direct a s Bio Central. Frankofilové i frankofonní zájemci jsou tak srdečně zváni na čtyřdenní výlet do francouzského světa.

Čeká Vás bohatý a poutavý program, který potěší malé i starší. Gurmáni a labužníci zajisté zamíří na kulinářské dílny: budete moci připravit a následně si vychutnat pain perdu (francouzský Ztracený chléb) nebo palačinky. Nerozhodní mohou navštívit obě dílny. Hraví lidé ocení kvízy o zámcích na Loiře nebo o francouzské gastronomii a taktéž možnost vyhrát spoustu zajímavých dárků! Před hraním a vyplňováním kvízu jsou připravené originální prezentace realizované přímo rodilými mluvčími. Francouzština, která zazní, jistě okouzlí Vaše uši. A nakonec, nejnadšenější a nejodvážnější z Vás se budou moci ještě více sblížit s jazykem Molièra při ukázkových kurzech. Děti, rodiče i prarodiče... zveme celou rodinu.

Dalším zpestřením bude promítání francouzského filmu (s českými titulky) a koncert skupiny Chanson Trio Coucou, který francouzskými šansony příjemně uzavře tyto Francouzské dny. Všechny akce jsou zdarma (kromě promítání filmu) a přístupné i těm, kteří francouzsky ještě nehovoří (překlad do češtiny je vždy zajištěn).

Francouzská aliance byla v Pardubicích založena v roce 1999. Jedná se o neziskovou organizaci respektující místní právo, která aktivním způsobem propaguje a podporuje francouzský jazyk a kulturu ve východních Čechách. Kromě kurzů francouzštiny všech jazykových úrovní (a určených všem věkovým kategoriím) pořádá během celého roku velké množství kulturních akcí, které souvisejí s frankofonní kulturou. Francouzská aliance je také místem konání oficiálních mezinárodních jazykových zkoušek DELF/DALF.

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ LIPNICKÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY


Ve středu 8. září se po prázdninové rekonstrukci čtenářům znovu otevře dětské oddělení městské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Dny otevřených dveří potrvají až do pátku 11. září.  Kromě prohlídky zrekonstruovaných prostor čeká na návštěvníky řada akcí. „ Pro děti i dospělé je připraveno společné čtení z letních knižních novinek, hraní deskových her, tvořivá dílnička, kvízy a soutěže,“ řekla knihovnice Simona Ryšavá. „A ještě jsme připravili speciální nabídku pro děti, které měly na vysvědčení z minulého školního roku samé jedničky. Ty po jeho předložení získají čtenářský průkaz do knihovny zdarma,“ dodala.

Dětské oddělení na první pohled upoutá výraznou barevností a změnou prostorového uspořádání knihovního fondu a dalších prostor. „Velkou část zaujímá relaxační prostor s komfortním sedacím nábytkem, který budou moci návštěvníci knihovny využít k mnoha aktivitám. Pohodlně usazení si budou moci číst či prohlížet knihy a časopisy přímo v knihovně, příjemně strávit čas luštěním čtenářských kvízů, plněním úkolů v různých soutěžích, ale také kreslit, tvořit či hrát deskové hry, zlepší se podmínky pro pořádání akcí pro školy, “ představila hlavní změny ředitelka knihovny Miroslava Střelcová. Dětské oddělení rekonstrukcí získalo také samostatně vyčleněný studijní prostor, ve kterém návštěvníci naleznou online katalog knihovny a počítače s připojením na internet. Novinkou je také možnost využití wi-fi.  

Ve Dnech otevřených dveří lze dětskou knihovnu navštívit v úterý od 13:00 do 17:00 hodin, ve středu a pátek v době 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin a ve čtvrtek v době 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin.


 

 

PROGRAM MĚSTSKÉ KNIHOVNY V BEROUNĚ

 

Tajemné hory a vrcholy Berounska
Další beseda s Otomarem Dvořákem z cyklu Setkání s autory, které máte rádi bude spojená s promítáním nového dílu filmu studia J.O.P. Za tajemnými místy Berounska. Akce se koná ve středu 9. září v sále Klubu důchodců od 17:30 hod. Zájemci se budou moci přihlásit na říjnový výlet Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína. Vstup volný.

Podzemní Čechy
Nová kniha Podzemní Čechy je dílem autorů Václava Cílka, Milana S. Korby a Martina Majera. Jejím cílem je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech a popsat tisíciletý vliv, který mělo hornictví na utváření země. Promítání fotografií a beseda s autory se uskuteční ve čtvrtek 10. září od 17:30 hodin. Knihu bude možné na místě zakoupit. Vstup volný. www.podzemnicechy.cz

Magdalena Dobromila Rettigová
V letošním roce uplynulo 170 let od úmrtí všeradické rodačky, české buditelky a spisovatelky Magdaleny Dobromily Rettigové. Autorku slavné kuchařky nám připomene spisovatelka a historička Martina Bittnerová. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 17:30 hodin. Vstup volný.

Plná náruč vzpomínek
Další společná výstava Evy Vinterové a Ing. arch. Jany Vinterové bude tentokrát zaměřena na malbu a grafiku. Najdete ji jak ve vestibulu knihovny, tak v prostorách oddělení pro dospělé a studovny po celý měsíc září.

Soboty na dětském
Zavítat na oddělení pro děti můžete v sobotu 26. září od 8:30 – 11:00 hodin.

Nadační fond Světluška
Berounská knihovna se letos opět zapojí do veřejné sbírky Světluška. Jejím účelem je získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. Organizátorem sbírky je Nadační fond Českého rozhlasu. Prodej sbírkových předmětů bude probíhat po celý měsíc září ve studovně.



 

 

AKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V LIPNÍKU NAD BEČVOU

 

pondělí 07.09.
Literární klub pro seniory I
Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: „František Wawerka – významná osobnost regionu.“ Beseda s prezentací.

úterý 08.09.
Host v knihovně V
Přednáška Mgr. Milana Tempíra na téma „Historie Moravské brány"
Moravská brána je od pradávna významnou komunikační spojnicí Moravy a Slezska. Přednáška přiblíží jednotlivé historické etapy tohoto území v rámci historie českých zemí -  postupné osidlování v pravěku, pronikání křesťanství ve středověku, hospodářský a kulturní rozkvět za panování rodu Pernštejnů a Žerotínů, sužování obyvatel za třicetileté války, následnou rekatolizaci, osvícenské reformy Josefa II. a období Národního obrození, 1. a 2 světovou válku i léta meziválečná až po současnost.Připomene významné osobnosti spjaté s Moravskou bránou, ale také cenné kulturní a přírodní památky, které jsou jedinečné a je třeba je chránit pro budoucí generace. Přednáška začíná v 17:30 ve výstavním sále městské knihovny Domeček.

středa 09.09.
Evropa pro seniory
Čeká na Vás den plný zábavy, deskových her a soutěží, během kterého proběhnou také soutěžní klání mezi seniory a dětmi. V nabídce je připraveno mnoho zábavně-vzdělávacích her: AZ kvíz, Svět v kostce, Evropa - otázky a odpovědi, Cestování s Jiřím Kolbabou, Kvíz o Evropě aj. Bude možnost využít prohlídky města s průvodcem, zasoutěžit si na kole štěstí, kde Vaše znalosti prověří otázky s tématikou Evropské unie. Pobavit se můžete také u skládání velkoformátového puzzle. Přijďte ukázat své znalosti, zručnost a odvahu. Pro každého účastníka je připraven dárek. Akce bude probíhat v atriu městské knihovny a výstavním sále Domečku od 9:00 do 17:00 hodin.

pondělí 14.09. – středa 30.09.
Stejnokroje a výstroj československých legií
Výstava věnovaná stejnokrojům a vybavení našich legionářů bojujících ve Velké válce. Součástí ukázka uniforem a výstroje československých legionářů z let
1914 – 1920. Výstavní sál Domeček, pondělí - středa 9:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00 hodin, sobota 15:00 - 17:00 hodin.

pondělí 21.09.
Literární klub pro seniory II
Čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: „Fantastická fantasy.“ Seznámení se s díly dnes populárního literárního žánru.

středa 30.09.
Jak na počítač – začátečníci
První lekce základního kurzu práce s počítačem. Celkem 12 vyučovacích hodin ve čtyřech lekcích v dopoledních i odpoledních hodinách. Přihláška nutná předem. Další lekce 7., 14. a 21. října 2015. Studovna MěK. Dopolední kurz od 8:30 hodin, odpolední kurz od 15:00 hodin.


 

 

AKCE V KNIHOVNĚ MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

 

Výstavy:

1. – 26. září, galerie v přízemí, CCV, Wonkova
Filatelie bez hranic
Propagační výstava poštovních známek ze sbírek královéhradeckých filatelistů je přístupná současně s otevírací dobou knihovny. Po celou dobu trvání nabízí odborné poradenství z oblasti filatelie. Pořádá Klub filatelistů 05 – 01 Hradec Králové.

1. – 30. září, pobočka Moravské Předměstí B, J. Masaryka 605
Vladimír Skalický – Fotografie
Fotograf pocházející z Lanškrouna respektuje přednosti digitalizace a současných nových technologií. Sám ovšem zůstává věrný tradičním fotografickým postupům a procesům, které může a dokáže ovlivňovat. Jeho obrázky vznikají klasickým způsobem na stříbro, které přenáší fotografickou informaci, jež není pomíjivá.

1. – 30. září, foyer přízemí, CCV, Wonkova
Nacismus a vzdor
Známý východočeský historik a člen Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jiří Plachý ve spolupráci  s OV ČSBS zvou na výstavu zaměřenou na významné dějinné okamžiky spjaté s nacismem a vzdorem proti němu. Chtějí tak připomenout tragické zářijové dny, kdy nacistická III. Říše napadla 1. září 1939 Polsko a rozpoutala tak Druhou světovou válku, nejkrvavější konflikt 20. století.

1. – 30. září, pobočka Malšovice, Náhon 105
Lucie Procházková – Autíčka
Prodejní výstava textilních hraček akademické sochařky MgA. Lucie Procházkové v prostorech dětského oddělení pobočky v Malšovicích.

3. září – 1. října, foyer 1. patro, CCV, Wonkova
Místo, kam se rád vracím
Komponovaná výstava, jejíž první část je věnovaná stejnojmenné výtvarné soutěži pro občany Královéhradeckého kraje a sestává z prací, které se tématu dotýkají zvnějšku, tedy jsou to skutečně oblíbená místa. Druhá část výstavy je věnována malířce Iloně Vodičkové z Hradce Králové, která se tématu dotýká zevnitř, a věnuje se intuitivní malbě. Výstavu připravil a soutěž pořádal Impuls Hradec Králové.

Další pořady:

do 9. září, referenční centrum, CCV, Wonkova
Vaše pomoc v našem světě
Prázdninová fotosoutěž pro amatérské fotografy s tématem evropského Roku pro rozvoj. Soutěžní fotografie by měly vyprávět příběh konkrétních lidí, kteří se zapojili do pomoci druhým. Více informací a podmínky soutěže v referenčním centru knihovny, na webu www.europe-direct.cz/strediska/hradec-kralove/ a na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

do 20. září, hudební oddělení, CCV, Wonkova
Hudba v přírodě
Hudební oddělení knihovny ve spolupráci se SKIPem, region 08 Východní Čechy, a IMPULSem Hradec Králové vyhlašují první ročník fotografické soutěže pro amatérské fotografy starší patnácti let s bydlištěm ve východních Čechách. Vyhodnocení soutěže proběhne 5. října 2015 v Hudebním oddělení. Pravidla soutěže naleznete na www.knihovnahk.cz.

do 30. září, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Barvy pekla
Dětské oddělení U Velryby vyhlašuje výtvarnou a fotografickou soutěž, která probíhá v rámci projektu Rok s Janem Drdou. Více podrobností na www.knihovnahk.cz.

vždy v pátek od 10:00 do 11:30, v pobočkách knihovny
Tréninky paměti anebo Procvičme si mozek
11. září – Malšovice, tel.: 495 264 687 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
25. září – Nový Hradec Králové, tel.: 495 268 288 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Cyklus je pořádán s podporou města Hradec Králové. Vstupné 10,- Kč. Nutná rezervace předem.

9. září – středa od 15:00, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Výtvarná dílna – zápisníčky
Nemusíte si vše pamatovat, když máte ten správný zápisník. Pro děti. Vstupné 20,- Kč.

15. září – úterý od 15:00, CCV, Wonkova
Francouzské dny
Rádi byste poznali či znovu objevili Francii, její tradice a zajímavosti? Přijďte navštívit Francouzské dny v Hradci Králové! V knihovně je připravena palačinková kulinářská dílna, ukázkový kurz francouzštiny a prezentace francouzské gastronomie. Program a další info naleznete na http://www.europe-direct.cz/strediska/hradec-kralove/kalendar-akci/francouzske-dny-v-hradci-kralove/. Vstup volný.

16. září – středa od 15:00, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Výtvarná dílna - náramky
Přijďte si vyrobit vlastní originální náramek z korálků. Pro děti. Vstupné 20,- Kč.

16. září – středa od 17:00, víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Der filmklub – Promítání filmu Ein freund von mir
Nadšenci pro němčinu a kulturu německy mluvících zemí se mohou těšit na nepravidelná setkání německého filmového klubu. Prvním promítaným snímkem bude film Ein Freund von mir (Kámoš). Vstup volný.

17. září – čtvrtek od 11:00 a od 18:00, víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Proces stárnutí v obrazech Rembrandta van Rijn
Cyklus Letní univerzita pro seniory v Hradci Králové II.
Holandský malíř, který se od ostatních odlišoval svéráznými náměty i mistrovskými portréty, ve kterých sledoval proces stárnutí. Cyklus je pořádán ve spolupráci s Informačním střediskem Europe Direct. Přednáší PhDr. Jana Jebavá. Vstupné 20,- Kč.

21. září – pondělí od 17:00, víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Proč jsme nemocní aneb Úvod do psychosomatiky
Úvodní přednáška MUDr. Josefa Štefánka. Moderní medicína dosáhla velkých úspěchů v léčbě řady onemocnění. Přesto však narůstá počet nemocných, kteří trpí různými potížemi. Jakou roli při vzniku a rozvoji nemoci hraje náš vlastní životní příběh, naše starosti, obavy a konflikty? Jak se tyto zdravotní potíže dají řešit jinak než pomocí běžných léků? Vstupné dobrovolné.

22. září – úterý od 16:00, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Komiksový klub
Slavnostní otevření komiksového klubu spojené s výtvarnou dílnou. Přijďte si prohlédnout nově vytvořený prostor pro vaše lenošení s komiksy.

22. září – úterý od 17:00, víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Lidmila Pekařová – Agresivita i u dětí z dobrých rodin aneb Co s tím
Proč jsou děti takové, jaké jsou. Rodiče neumí vychovávat děti, i když chtějí a snaží se. Výchova začíná pozdě. Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné. Problém puberty a agresivity. Matky dominují ve výchově. Zabíjíme citové devizy. Návrhy „Co s tím“. Pořádá knihovna ve spolupráci se společností 4kompetence, s r.o. Vstupné 150,- Kč.

23. září – středa od 15:00, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Výtvarná dílna – přírodní loutka
Pořiďte si veselého kamaráda do podzimních plískanic a vytvořte si loutku skřítka z přírodních materiálů. Pro děti. Vstupné 20,- Kč.

23. září – středa od 17:00, sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova
Osudy dobrého vojáka Švejka
Deset hlasů známých herců čte z knihy Jaroslava Haška. Doplněno ukázkou ze stejnojmenného DVD z fondu hudebního oddělení. Vstup volný.

25. září – pátek od 15:00 do 18:00, CCV, Wonkova
Noc vědců
Noc vědců se bude konat na stovkách míst po celé Evropě, u nás je určena hlavně dětem. Na děti čekají pokusy, experimenty, objevy, vynálezy, optické klamy a hlavolamy. Přijďte soutěžit, hrát si, poznávat a objevovat svět kolem nás. Vstup volný.

29. září – úterý od 16:30, víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Něco z filmové avantgardy: Buńuel, Murnau a ti druzí
Cyklus Malá filmová akademie
První setkání nad uměním kinematografie v rámci druhého semestru cyklu přednášek a projekcí filmů. Ukázky z filmu Andaluský pes a Upír z Nosferatu. Lektor prof. Mgr. Rudolf Adler. Pořádá knihovna ve spolupráci s Východočeským sdružením pro amatérský film a video. Koná se s podporou města Hradec Králové. Registrační poplatek 40,- Kč za každou přednášku.

30. září – středa od 15:00, dětské oddělení, CCV, Wonkova
Výtvarná dílna – ježečci
Přijďte do knihovny vyrobit veselého ježečka. Pro děti. Vstupné 20,- Kč.

Pozvánka literární kavárny:

10. září – čtvrtek od 18:00, Literární kavárna, Wonkova
Italské loučení s prázdninami
Literární kavárna zve na další pokračování úspěšné Aperol party. Můžete se těšit na ukázky práce profesionálního barmana, ochutnat jím připravené drinky a další dobroty. Samozřejmostí jsou i letos drobné dárky, příjemný program a malé občerstvení. Vstupné 75,- Kč.

Uzavírka:

Z provozních důvodů bude ve dnech 14. – 25. září uzavřena pobočka na Novém Hradci Králové, Brněnská 33. K vracení půjčených knih lze využít samoobslužný bibliobox.


 

 

PROGRAM ČÍTÁRNY A KAVÁRNY AVION

 

Středa 9. 9. v 16:00
Hudební salon - Altissimo Saxquartet
Saxofonové kvarteto s těšínskými kořeny. Pořádá Městská knihovna Český Těšín. Vstup 100 Kč, pro členy Klubu AKROPOL 80 Kč

Pátek 11. 9. v 16:30
Lidia Hlawiczka: Izrael - Wiosna 2014
Počítačová prezentace – fotografie, hudba. Pořádá Městská knihovna Český Těšín. Vstup zdarma

Čtvrtek 17. 9. v 8:00
Cool turní hodina aneb Anglickou literaturou posedlí
Přednáška Petra Vlka. Akce je určena pro středoškolskou mládež. Pořádají Pygmalion a Městská knihovna Český Těšín. Vstup zdarma

Středa 23. 9. 9:00 - 11:00
Dobré ráno na sociální téma
Neformální setkání k sociální problematice. Budete mít možnost získat bližší informace o sociální oblasti a podiskutovat se zástupci města, odboru sociálního a městské policie. Pro všechny přítomné bude připraveno malé občerstvení. Vstup zdarma

Pátek 25. 9. v 17:00
Zahájení výstavy Mé obllíbené práce – Robert Mussacchio
Pořádají Občanské sdružení „Půda“ a Městská knihovna Český Těšín

 

 

 

 

PROGRAM MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE

 

9. 9. 18:00 Praha město literatury – Literární procházky
Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10) 
Praha se 1. prosince 2014 stala kreativním městem literatury, pod patronací UNESCO. Součástí projektu budou od 20. září i literární procházky po pražských místech, která výrazně zasáhla do života a díla významných spisovatelů - např. Franze Kafky, Alberta Camuse, Egona Bondyho, Jana Nerudy, Jakuba Arbese a Vladimíra Holana. Průvodci budou současní čeští prozaici, básníci či teoretici. O literárních procházkách promluví koordinátorka projektu a spisovatelka Ivana Myšková a její hosté
(Věra Koubová, Petr Pazdera Payne ad.).  

10. 9. 16:00 Mistři písmen, učni slov
Smíchov (Náměstí 14. října 15/83, Praha 5)
První setkání nového cyklu literární dílny zaměřené na literarutu science fiction a fantasy. Určeno pouze pro předem přihlášené.
Pro účast v naší literární dílně je potřeba splnit několik podmínek:
1.    přihlásit se na emailu miloslav.linc@mlp¬.cz
2.    stát se čtenářem knihovny
3.    mít povídku v rozsahu cca 5–10 stránek, s níž budete ochotni v průběhu následujícího půl roku pracovat
Další podrobnosti se dozvíte na výše uvedeném emailu.

16. 9. 18:00 Promítej i ty! Promítání filmů festivalu Jeden svět – Úžasný Ázerbájdžán
Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10) 
Ázerbájdžán je jako dravý orel, který přirozeně spojuje kultury Západu a Východu. Film Amazing Azerbajian! je příběhem země dvou tváří. Pod nablýskanou fasádou se podle mezinárodních pozorovatelů skrývá represivní a zkorumpovaný režim, který tvrdě potlačuje svobodu slova. S odpůrci nemá stát slitování.

17. 9. 18:00 Diskuzní večer Společně pro desítku: Jakou školu chceme pro naše děti?
Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10) 
Jakou školu potřebují děti pro své budoucí uplatnění? Jakou považuje MČ Prahy 10 za ideální? Jakou chtějí zastupitelé budovat a rozvíjet? V panelové diskuzi vystoupí: pedagog a sociolog Arnošt Veselý z FSV UK, odborník na vzdělávání Petr Vrzáček z FHS UK a též ředitel o.s. Nová škola - oba jsou občany Prahy 10. Dále bude diskutovat Filip Kuchař, vedoucí odboru školství MČ Praha 7. Moderuje Karin Marques. K otevřené diskuzi jsou zváni všichni občané, zastupitelé a odpovědní úředníci.

21. 9. 18:00 Hans Christian Andersen v Čechách a českých překladech ve spolupráci se Skandinávským domem.
Ústřední knihovna (Mariánské nám. 1, Praha 1, klubovna)
O životě a díle H. Ch. Andersena se zaměřením na jeho vztah k Čechám a na českou recepci jeho děl. Přednáší skandinavistka Helena Březinová. Vstupné 40 Kč.

23. 9. 18:00 Vlastní světy Ivany Myškové a Víta Janoty, patronů Domu čtení na rok 2015
Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10) 
Je sdílená poezie také sdělná? Kam se asi současná česká poezie ubírá? Kam se zase ubírá česká próza? A kam český autor? Do literárního provozu nebo do literárního undergroundu? Proč se tím vůbec zabývá? Nediskutuje a nečte víc, než píše? I o tom budou v Domě čtení diskutovat patroni Domu čtení prozaička Ivana Myšková a básník Vít Janota.

24. 9. 19:00 Shakespearovy sonety aneb Různé podoby lásky
Ústřední knihovna (Mariánské nám. 1, Praha 1, velký sál)
Pořad je zajímavým setkáním slova a hudby.                            
Nechte se pozvat na cestu za Sonety Wiliama Shakespeara. Ve svém překladu je bude číst a komentovat náš přední anglista a shakespearolog prof.  Martin Hilský. Herec Gabriel Andrews nám přiblíží originální Shakespearův text. Daniel Dobiáš se postará o hudební interpretaci formou výrazového šansonu. Vstupné 60 Kč

30. 9. 18:00 Uvedení nových básnických knih Evy Frantinové a Karla Sýse
Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10) 
Oběma autorům vyšly v letošním roce nové básnické tituly, které uvedou a budou z nich číst právě na tomto večeru v Domě čtení. Eva Frantinová před nedávnem vydala svou básnickou, v pořadí již devátou, knihu s názvem Časovaná růže a Karel Sýs další básnickou knihu Tři vzkazy spáčům.






Soutěže

Aktuality

 • Studentskou cenu České knihy udělí gymnazisté ze dvou měst

  Cenu Česká kniha obdrží v květnu jeden ze čtrnácti titulů, které vzešly z prvního výběru odborné poroty složené z akademiků, překladatelů a knihkupců. Současně s tím vybrali studenti gymnázií z Prahy a Českých Budějovic pět titulů, z nichž za necelé dva měsíce zvolí historicky druhého laureáta Studentské ceny Česká kniha.

  Číst dál...  
 • Nejkrásnější knihou roku se může stát celkem 55 knih. Které to jsou?

  Slavnostní vyhlášení Nejkrásnější české knihy roku 2017 je na spadnutí. Už 19. dubna budeme znát vítěze pyšnící se nejlepším grafickým, polygrafickým a ilustračním zpracováním. O titul zabojuje celkem 55 knih v šesti kategoriích. Patří mezi ně knihy jako Kůň a had, Humans of Prague nebo Veřejná tajemství. Seznamte se.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení