Aktuality

Cena Česká kniha: nezapomeňme na domácí prózu

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
psani

Literární ceny určitě nejsou v Česku nedostatkovým artiklem: vedle jedné státní existuje řada dalších, převážně oborových. Není tak zakládání ceny nové nošením dříví do lesa? Odpovědí je ne. Ambicí Ceny Česká kniha, jejíž první ročník se právě rozjíždí, je vedle podpory současné domácí beletrie, drcené aktuální knižní publicistikou a americkými stimulátory slzních kanálků, zvýšení počtu překladů českých autorů v zahraničí.Posledním českým spisovatelem soustavně překládaným do francouzštiny byl Bohumil Hrabal. Po něm se Češi nenápadně vytratili z pultů francouzských knihkupectví i povědomí tamních čtenářů. Nepočítáme-li stálici, Milana Kunderu, jehož ovšem dnes mnozí považují spíše za autora francouzského než českého.
O poznání lepší není situace ani jinde v Evropě. Zatímco si současní autoři z Polska, Maďarska či Rakouska za hranicemi svých zemí vydobyli důstojnou pozici, žádný z jejich českých kolegů se v zahraničí neproměnil ve značku, která „prodává“. Cena Česká kniha se chce pokusit přispět k nápravě tohoto stavu.
Projekt české literární ceny, jež by přesahovala hranice vlasti, se zrodil v létě mezi Prahou a Paříží, v hlavách několika autorů a překladatelů. Autoři nápadu pak sondovali terén u několika francouzských nakladatelů; projekt se setkal s příznivým ohlasem. Zahraniční nakladatelství, která se nebrání myšlence rozšíření edičních plánů o díla nadějných českých autorů, odbdrží status „evropských pozorovatelů“, a dočkají se tím některých výhod, zejména v podobě zevrubných informací o nominovaných dílech ve svém jazyce. Na nich pak bude, zda se některou z knih – včetně té vítězné - rozhodnou vydat v překladu.
Pro první ročník se počítá s pozorovateli z Francie a Polska, v následujících letech se vazby rozšíří o další země.

Hledá se Hrabalův nástupce

Cenu Česká kniha obdrží rok co rok jedna prozaická novinka vydaná domácími nakladatelstvími v průběhu roku předchozího. Už v květnu se tak dozvíme, který titul nejvíce upoutal porotce z loňské knižní nabídky.
A propos, porota. Na jejích bedrech spočívá tíha nejvyšší. Organizátoři zvolili přísný systém výběru porotců, který má zaručit nestrannost jejich verdiktu. Členové poroty pocházejí z různých koutů země, a nadto sestávají ze tří profesních trojic, jejichž společným jmenovatelem je, že mají co do činění s knihami. Jde o akademiky z oblasti literárních věd, překladatele a knihkupce.
Akademici ve svém soudu skloubí zhodnocení literárních kvalit díla s dlouhodobým výhledem. Překladatelé budou mimo jiné hledat odpověď na otázku, zda po převedení do cizího jazyka neztratí ta která kniha nic na své síle a působivosti. Konečně vzhledem ke své blízkosti čtenáři dokáží knihkupci nejlépe anticipovat jeho očekávání a potřeby.
Seznam porotců Ceny Česká kniha – se stručnými životopisy i fotografiemi - nalezne zájemce na webu www.ceskakniha.com. V zájmu transparentnosti tam bude průběžně doplňován i seznam titulů přihlášených nakladateli. Každý náštěvník bude mít možnost navrhnout jeho doplnění, nenajde-li v něm knihu, již by považoval za hodnou pozornosti porotců. Zavčas se zde objeví názvy dvaceti titulů, jež vzejdou z první selekce porotců, i sedmi nominovaných, v něž vyústí selekce druhá, poslední před volbou laureáta v květnu v Praze.
Za rozlet české beletrie. Motto nové literární ceny je současně měřítkem jejích cílů. Pokud mezi současnými českými autory není takový, který by dosahoval mezinárodního věhlasu Karla Čapka či Bohumila Hrabala, třeba se brzy objeví. Možná jeho knihy míjíme na pultech knihkupectví bez povšimnutí, do chvíle, než…

 

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení